Ravnateljica primila predstavnice Euro-Med Feminističke Inicijative IFE-EFI

Slika /slike/Slike 2014-2016/27.7.2015.jpg

Ravnateljica Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin održala je danas sastanak sa gđom Lilian Halls-French, dopredsjednicom i gđom Borianom Jonsson, izvršnom direktoricom Euro-Med Feminističke Inicijative IFE-EFI.

Gđa Halls-French i gđa Jonsson upoznale su ravnateljicu sa aktivnostima Euro-Med Feminističke Inicijative IFE-EFI, koja obuhvaća organizacije Euro-mediteranske regije i Kavkaza te je aktivna u zagovaranju ravnopravnosti spolova i pravu žena na potpuno sudjelovanje u građanskom životu i demokraciji, kao i pravu ljudi na samoodređenje, protivno militarizmu, ratu i okupaciji.

Na sastanku su razmijenjena stajališta o rodnoj ravnopravnosti te se razgovaralo o zakonodavnim, strateškim i institucionalnim okvirima za uspostavljenje ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj i u zemljama Euro-Mediteranske regije.

Gđa Jonsson je istaknula da Hrvatska ima odličan zakonodavni, strateški i institucionalni okvir za provedbu ravnopravnosti spolova zbog čega može poslužiti kao primjer dobre prakse mnogim zemljama Euro-Mediteranske regije uključujući arapske zemlje. Najavile su niz aktivnosti koje IFE-EFI planira održati sljedeće godine te je dogovorena suradnja sa Uredom vezana za prijenos iskustava Republike Hrvatske u području uspostavljanja ravnopravnosti spolova zemljama u Euro-Mediteranskoj regiji.

Link na Euro-Med Feminističku Inicijativu IFE-EFIPisane vijesti | Međunarodna suradnja