Ravnateljica Štimac Radin o Istanbulskoj konvenciji za Al Jazeera Balkans

Slika /slike/logo i baneri/images.jpg
Gostovanje ravnateljice Ureda za ravnopravnost spolova mr.sc. Helene Štimac Radin u vijestima na Al Jazeeri Balkans od 21. 01. 2018 godine na temu Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji dostupno je na linku: Al Jazeeri Balkans - Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji 

Pisane vijesti