Štimac Radin na seminaru programa razmjene dobrih praksi u organizaciji Europske komisije

Ravnateljica Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin sudjeluje na seminaru pod nazivom „Usluge podrške izbjeglicama i migranticama žrtvama nasilja“ koji se u okviru Programa razmjene dobrih praksi u organizaciji Europske komisije održava od 20. do 21. veljače u Ateni. Na seminaru će biti predstavljen grčki model rada s izbjeglicama i migranticama žrtvama nasilja, a sudionici/e će imati priliku razmijeniti informacije i iskustva u načinu pružanja podrške izbjeglicama i migranticama žrtvama nasilja u svakoj zemlji sudionici seminara.

Najave