Ravnateljica Ureda na IX. seminaru koordinatorica za ravnopravnost spolova u športu održala izlaganja „Žene u športu kao prioritet Nacionalne politike za ravnopravnost spolova“ u organizaciji HOO-a

Slika /slike/URS slike - 2018/11122018.jpg

Ravnateljica Ureda, mr.sc. Helena Štimac Radin, održala je uvodno izlaganje „Žene u športu kao prioritet Nacionalne politike za ravnopravnost spolova“ na IX. seminaru za koordinatorice za ravnopravnost spolova u športu. 

Nadovezujući se na izlaganje o rodnim stereotipima napomenula je prisutnost rodnih stereotipa i u politici kao jednog od uzroka podzastupljenosti žena na stranačkim listama. Podsjetila je i da su u Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015., u poglavlju „Ravnopravnost u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu“, uvrštene mjere za unaprjeđenje položaja žena u športu.

Govoreći o procesu izrade nove Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2019. do 2022., istaknula je da u Radnoj skupini za izradu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova sudjeluje i predstavnica Komisije za ravnopravnost spolova Hrvatskog olimpijskog odbora te da će nova Nacionalna politika za ravnopravnost spolova ponovno uključivati mjere kojima je cilj unaprijediti položaj žena u športu. Predložene mjere tiču se izrade akcijskog plana vezanog uz uključivanje više žena u šport, odnosno u upravljačke strukture športskih saveza i organizacija, sustavnog prikupljanja i kontinuiranog unaprjeđivanja statističkih modela za praćenje statističkih podataka o položaju žena u športu, uključivanja ženske populacije u šport kroz radionice, programe, tv-emisije i dr., osiguravanja športašicama jednaku dostupnost športske infrastrukture te dostupnosti stručnog usavršavanja, osposobljavanja i zapošljavanja ženama u športu. Naglašena je i potreba aktivnog uključivanja Središnjeg državnog ureda za šport te Ministarstva znanosti i obrazovanja kao nositelja nekih od predloženih mjera.

Ravnateljica je spomenula i Priručnik o dobroj praksi Vijeća Europe kojeg je Ured za ravnopravnost tiskao 2017. te koji sadrži mjere za suzbijanje seksizama u športu. Na kraju izlaganja, ravnateljica je naglasila da je Vijeće Europe proglasilo ratificiranje Istanbulske konvencije i održavanje međunarodne konferencije „Rješavanje pitanja nejednakosti u športu“, čiji je suorganizator bio Ured, kao dva najvažnija događaja u području ravnopravnosti spolova za vrijeme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europe.

Uvodna izlaganja održale su i Morana Pavliković Gruden, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova u športu (HOO), Marija Crnković i Roberta Karadža iz Središnjeg državnog ureda za šport, Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Mirjana Čagalj, potpredsjednica HGK, dr. sc. Sandra Čorak iz Komisije za ravnopravnost spolova u športu (HOO), te Danira Bilić, ravnateljica Hrvatskog športskog muzeja.

Više iz medija: 
https://www.hoo.hr/hr/olimpizam/zene-u-sportu/5504-odrzan-ix-seminar-za-koordinatorice-za-ravnopravnost-spolova-u-sportu
http://www.prs.hr/index.php/suradnja/druge-suradnje/2563-seminar-o-rodnim-stereotipima-u-sportu

Pisane vijesti