Ravnateljica Ureda sudjeluje na sjednici županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije

Ravnateljica Ureda sudjeluje na 5. sjednici županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije u srijedu 5.2.2020. u 14 sati.
Na sjednici će biti predstavljen hrvatski prijevod Preporuke Vijeća Europe CM/Rec (2019)1 Sprječavanje i borba protiv seksizma koju je Ured preveo i tiskao u nakladi od 1000 primjeraka.

Najave