Sastanak Skupine visoke razine Europske komisije za uvođenje načela ravnopravnosti spolova

Konferenciji prethodi Sastanak Skupine visoke razine Europske komisije za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u javne politike koji se održava 29. siječnja 2020. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Skupina visoke razine za uvođenje rodno osviještenih politika je stalno neformalno tijelo Europske komisije nadležno za područje ravnopravnosti spolova. Osnovna zadaća ove Skupine je pomoć Trojnim predsjedanjima u definiranju politički važnih tema u području ravnopravnosti spolova kojima će se baviti tijekom šestomjesečnog predsjedanja, uključujući i rasprave na Vijeću. Od 2003. godine Skupina pomaže Europskoj komisiji u pripremi izvještaja o ravnopravnosti žena i muškaraca koji se dostavlja Europskom vijeću, priprema godišnje zasjedanje UN Komisije za status žena te prati napredak u provedbi Pekinške platforme za djelovanje.


Pisane vijesti | Sudjelovanje Ureda u aktivnostima EU