Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova na konferenciji „Mladi i rodna ravnopravnost“

Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova, mr.sc. Helena Štimac Radin, zajedno sa suradnikom sudjelovat će na konferenciji „Mladi i rodna ravnopravnost“ koja će se održati 11. i 12. listopada 2018. godine u Beču, u sklopu austrijskog predsjedavanja Vijećem Europske unije (eu2018.at).

Najave