Ravnopravnija podjela brige i skrbi u obitelji smanjila bi rodnu neravnopravnost na radnom mjestu

Slika /slike/URS slike - 2020/eige kuc poslovi 2020.jpg

Prema istraživanju Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE), postoji izravna poveznica između nejednake raspodjele neplaćenog posla u kućanstvu i rodne neravnopravnosti na tržištu rada. U cijeloj EU, većinu neplaćenog posla u kući obavljaju žene, odnosno 92% žena i 68% muškaraca obavlja neplaćeni posao kod kuće nekoliko dana u tjednu. Zaposlene žene rade više od udjela koji bi im pripao kada bi postojala pravedna raspodjela poslova koji se odnose na rad u kući. U većini država EU, one provedu 90 minuta više po danu nego zaposleni muškarci u neplaćenim poslovima.
 

„Dobit od pravedne podjele kućanskih poslova je jasna. Zemlje koje imaju ravnopravniju podjelu neplaćenog rada između žena i muškaraca, imaju više stope zaposlenosti žena i manje razlike u plaćama“, naglasila je Carlien Scheele, direktorica EIGE-a.

Uravnotežiti neujednačenost u podjeli obveza u obitelji

Neravnopravna podjela poslova u kući ograničava izglede za zapošljavanje žena i glavni je uzrok razlika u plaćama. Jedan od načina da se uravnoteži neujednačena podjela neplaćenog rada u kući je korištenje usluga skrbi za djecu. U usporedbi s muškarcima, EIGE-ovo istraživanje pokazuje da su usluge skrbi za djecu povezane s većom financijskim dobiti za žene. Procjenjuje se da u usporedbi sa ženama koje ne koriste usluge zbrinjavanja djece, žene s djecom do 12 godina starosti koje koriste takve usluge do 14 sati tjedno zarađuju 4,8% više po satu rada. Procijenjena razlika za muškarce je 2.6 %. No i nadalje, 14% kućanstava u EU ima potrebe za uslugama čuvanja i skrbi za djecu koje nisu uspjeli ostvariti. Za polovicu od njih, razlog leži u previsokim troškovima usluga skrbi za djecu..

Rodne razlike u sektoru pružanja usluga skrbi i njege

Covid-19 pandemija je istaknula važnost poslova skrbi i njege za funkcionalnost društva i ekonomije. Unatoč tome, vjerovanje da je njega i skrb još uvijek samo ženski posao, čak i onda kad je to plaćeni posao, doprinosi podcjenjivanju i umanjivanju vrijednosti takvog posla. Trenutno, od ukupno 49 milijuna zaposlenih na poslovima pružanja usluga njege i skrbi u EU, 37 milijuna su žene. Mnoge od njih rade za vrlo niska primanja, na nestalnim i nesigurnim poslovima, s vrlo malo mogućnosti napredovanja u karijeri.

Što treba promijeniti?

Za pravedniju raspodjelu neplaćenog posla potreban nam je dvojaki pristup koji bi mogao podržati s jedne strane ravnopravno dijeljenje brige i skrbi na razini obitelji, a s druge, pristupačne i kvalitetne usluge skrbi. Ponajprije trebamo promjene na razini obitelji na način da podjednaka raspodjela obveza između žena i muškaraca postane norma, odnosno pravilo i standard. Drugo, važno je da ljudi imaju dostupne i cjenovno pristupačne, profesionalne usluge za djecu i druge članove obitelji koje će pomoći pri suočavanju s rastućim potrebama za njegom i skrbi u EU uslijed starenja njenog stanovništva.

Kontekst i povod za priopćenje

Izvještaj „ Rodne neravnopravnosti u skrbi i posljedice za tržište rada“ dio je EIGE-ovog rada na praćenju napretka obveza koje su utemeljene na Pekinškoj platformi za djelovanje. Izvještaj je pripremljen na zahtjev njemačkog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Za upite medija potrebno je kontaktirati Veronica Collins, +370 5 2157 449, veronica.collins@eige.europa.eu

Za više informacija pogledati na sljedećim poveznicama:

Zaključci Vijeća EU: https://www.consilium.europa.eu/media/47063/st13584-en20.pdf

Izvještaj – Gender inequalities in care and consequences for the labour market

Statistički podaci – Gender inequalities in care and pay in the EU


Pisane vijesti