Sastanak s predstavnicom CESI - Projekt JUMP - Žongliranje između majčinstva i rada

Slika /slike/Tematske fotografije/balance.png

Predstavnice Ureda održale su sastanak s predstavnicom Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje – CESI, Anamarijom Tkalečc, s ciljem predstavljanja projekta JUMP, programa namijenjenog uspostavi ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života. 

Predstavnica CESI-ja izvijestila je kako se radi o projektu koji se provodi u okviru strateškog partnerstva za obrazovanje odraslih i financira putem programa Europske unije Erasmus +.

Glavni je cilj projekta stvoriti transnacionalnu mrežu socijalnih stručnjaka i stručnjakinja iz civilnog sektora i sa sveučilišta koji/e djeluju u zemljama sudionicama JUMP- a kako bi se razmijenile postojeće i razvile nove inovativne prakse socijalne podrške, treninga, osposobljavanja i usmjeravanja za rad, kao i da se majkama koje dolaze iz ranjivih skupina učine dostupnima inovativne metode socijalne podrške prilagođene njihovim potrebama kako bi im se povećale šanse za zapošljavanje.

Zemlje sudionice projekta su Italija, Grčka, Španjolska i Hrvatska, a ciljevi projektnih aktivnosti podrazumijevaju povećanje sposobnosti socijalnih stručnjakinja i stručnjaka za rad s korisnicama različitih društvenih/kulturnih/relacijskih korijena; pružanje alata potrebnih za prepoznavanje složenosti usklađivanja radnih i obiteljskih obaveza s kojima se suočavaju žene, s naglaskom na djelovanje koje se odmiče od pukog pružanja usluga skrbi u obitelji, te izrada i testiranje inovativnih pedagoških metoda u pružanju podrške ženama i njihovu osnaživanju među JUMP-ovim partnerskim institucijama s ciljem rješavanja pitanja vezanih uz uspostavljanje ravnoteže obiteljskih i radnih obaveza, roditeljstvo, odnose i povezanost te zapošljivost.

Predstavnice Ureda informirale su predstavnicu CESI-ja o postojanju Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika te doprinosu Ureda prilikom upućivanja komentara na navedenu Direktivu.
Također, navele su postojanje mjera u prethodnoj Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova koje se odnose na područje usklađivanja poslovnog i privatnog života, kao i intenciju Ureda da mjere za potporu usklađivanja poslovnog i privatnog života uvrste i u sljedeću Nacionalnu politiku. Provedena je i diskusija o glavnim preprekama za uspostavu ravnoteže poslovnog i privatnog života te problematika vrtića (nepriuštivost, prekapacitiranost i nedostupnost), financijske prepreke za adekvatno osmišljavanje učinkovitih mjera te nesenzibiliziranost i neinformiranost poslodavaca o koristima uvođenja mjera za usklađivanja poslovnog i privatnog života.

Pisane vijesti