Seminar EIGE-a vezan za Direktivu (2012/29/EU)

Djelatnice Ureda za ravnopravnost spolova sudjelovale su 26. studenog 2015. godine na seminaru vezanom uz praćenje implementacije Direktive (2012/29/EU) Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih dijela te uvođenju rodne perspektive u istu, u organizaciji Europskog instituta za ravnopravnost spolova u Vilniusu, Litva. Na seminaru su prikazani primjeri uspješne implementacije Direktive (2012/29/EU) u nacionalna zakonodavstva zemalja članica EU te ukazano na određene probleme s kojima se zemlje susreću pri implementaciji.


Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela


 

Pisane vijesti | Suradnja Ureda s EIGE-om