Štimac Radin na Godišnjoj konferenciji psihologa u Zadru

Slika /slike/URS slike - 2017/Kongres psihologa-Zadar 091120172.jpg

V.d. ravnateljice Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin održala je u petak, 10. studenog, uvodno izlaganje i sudjelovala u radu okruglog stola pod nazivom „Uloga psihologije u promociji rodne ravnopravnosti u obrazovanju“ koji je organiziran u okviru 25. Godišnje konferencije hrvatskih psihologa koja je održana od 8. do 11. studenog u Zadru 

U svom je izlaganju Štimac Radin predstavila strateški i zakonodavni okvir javnih politika usmjerenih na ostvarivanje rodno osjetljivog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te se osvrnula na primjere dobre prakse i uspješno provedene aktivnosti u ovom području.
Ukazala je i na još uvijek prisutne prepreke i izazove vezane uz uklanjanje rodnih stereotipa, potrebu edukacije nastavnog osoblja o ravnopravnosti spolova te postizanje spolne ravnoteže u odabiru zanimanja.

Uvodna izlaganja održali su i voditeljica okruglog stola dr.sc. Ivana Jugović iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, prof. dr.sc. Dean Ajduković, prof. dr.sc. Željka Kamenov i doc. dr.sc. Aleksandra Huić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Tatjana Mergl, prof. psihologije iz Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića iz Zagreba.

Preporuka CM/Rec(2007)13 Odbora ministara/ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u obrazovanju i pripadajući Memorandum s objašnjenjima.

Pisane vijesti