Štimac Radin na seminaru o razmjeni dobrih praksi u borbi protiv seksualnog uznemiravanja

Slika /slike/logo i baneri/stop sexsual.jpg

V.d. ravnateljica Štimac Radin sudjelovala je od 27. do 28. rujna u Kopenhagenu na seminaru razmjene dobrih praksi u borbi protiv seksualnog uznemiravanja u organizaciji Europske komisije

Danska, kao zemlja domaćin, pripremila je materijal o politikama koje poduzimaju za borbu protiv seksualnog uznemiravanja s osobitim naglaskom na problem povećanja broja slučajeva sudjelovanja djece i mladih u seksualnom zlostavljanju on-line. Francuska, kao pridružena zemlja izvjestiteljica, predstavila je svoj program za borbu protiv seksualnog nasilja u sredstvima javnog prometa i kampanju za podizanje svijesti javnosti o tom problemu.

Kroz dvije paralelne radionice diskutiralo se o politikama koje su poduzete u pojedinim zemljama, budući da je sudjelovanje bilo organizirano na način da iz svake zemlje članice sudjeluje predstavnik nadležnog tijela državne uprave i nezavisni ekspert. Svi predstavnici zemalja sudionica prethodno su poslali materijal (Comments Paper) s pregledom ocjene stanja u svojoj zemlji.
Na seminaru su uz predstavnice Europske komisije sudjelovali i predstavnice Cipra, Španjolske, Estonije, Finske, Belgije, Grčke, Italije, Slovačke, Latvije, Malte, Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske.

V.d. ravnateljice Ureda Štimac Radin upoznala je prisutne s hrvatskim zakonodavnim i strateškim okvirom vezanim uz suzbijanje seksualnog uznemiravanja. Istaknula je da su još od 2003. godine  pojmovi uznemiravanja i spolnog uznemiravanja definirani kao diskriminacija u Zakonu o ravnopravnosti spolova te da i drugi zakoni, poput primjerice, Zakona o suzbijanju diskriminacije, Zakona o radu i Kaznenog zakona reguliraju područje uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja. Navela je i podatke Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova prema kojima se oko 45% svih pristiglih pritužbi iz područja rada odnosi na uznemiravanje i seksualno uznemiravanje na ranom mjestu.

Štimac Radin također je izvijestila sudionike o primjerima dobre prakse koji se u ovom području provode u Republici Hrvatskoj. U tom smislu istaknula je projekt udruge Ženske sobe „#sherajmoodgovorno“ namijenjen učenicima/cama srednjih škola, kampanju koju provodi Ministarstvo unutarnjih poslova protiv vršnjačkog nasilja, Twinning projekt Ureda za ravnopravnost spolova „Podrška ravnopravnosti spolova“ u sklopu kojeg je proveden trening za suce o EU nacionalnim pravnim mehanizmima zaštite od diskriminacije temeljem spola i izrađen Priručnik koji sadrži pravne temelje za rješenja i brojne praktične primjere slučajeva od kojih se pojedini od njih odnose i na seksualno uznemiravanje.
Kao primjer dobre prakse spomenula je i to da je Ured za ravnopravnost spolova u suradnji sa Savezom osoba s invaliditetom Hrvatske tiskao brošuru s uputama namijenjenim osobama s intelektualnim teškoćama da prepoznaju seksualno uznemiravanje.

V.d. ravnateljica također je obavijestila nazočne o provedenim zakonskim procedurama za ratifikaciju Istambulske konvencije u Republici Hrvatskoj planiranu u zadnjem kvartalu ove godine.
Seminar dobrih praksi o suzbijanju seksualnog uznemiravanja zaključno je podržala nastupnim govorom i danska ministrica za ribarstvo, jednake mogućnosti i nordijsku kooperaciju, Karen Elleman.

Pisane vijesti