Sudjelujte u javnom savjetovanju o europskom građanstvu!

Slika /slike/logo i baneri/eu komisija.jfif

Europska komisija poziva sve europske građanke i građane da doprinesu izradi Javnog savjetovanja o europskom građanstvu. 

Svoja stajališta možete poslati do 1. listopada, a Komisija će napraviti pročišćenu i anonimnu analizu svih odgovora na upitnik i objaviti je na internetu. Za ispunjavanje upitnika (na bilo kojem od službenih jezika EU-a) potrebno se registrirati na ovoj poveznici
Organizacije civilnog društva, javna tijela i privatna poduzeća također mogu dostaviti svoja stajališta na e-mail: JUST-EUCITIZENSHIP-CONSULTATION@ec.europa.eu. U e-mailu navedite svoje ime, državljanstvo, naziv svoje organizacije (ako je relevantno) i svoju funkciju u toj organizaciji.

Svaka osoba s državljanstvom države članice Europske unije (EU) ujedno je i građanin/ka EU-a. Iz tog građanstva proizlaze i određena prava. Građanstvo Europske unije i prava koja iz njega proizlaze temelji su Europske unije., a važnost tih prava postala je još očitija uslijed pandemije bolesti COVID-19. Europska komisija od 1993. redovito izvješćuje o građanstvu EU-a. Sljedeće izvješće o građanstvu EU-a bit će objavljeno u narednim mjesecima te će se pomoću njega utvrditi plan i novi prioriteti za sljedeće tri godine u području prava građana EU-a.

Pisane vijesti