Ured tiskao redakcijski pročišćeni tekst Zakona o ravnopravnosti spolova

Slika /slike/Korice publikacija/Zakon HRVENG.jpg

Zakon o ravnopravnosti spolova donesen je u srpnju 2008. godine kao temeljni akt kojim se utvrđuju opće osnove za zaštitu i promicanje rodne ravnopravnosti kao ustavne vrednote te uređuje način zaštite od diskriminacije temeljem spola stvaranjem jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Nastavno na pojedine izmjene Zakona o ravnopravnosti spolova koje su stupile na snagu u srpnju 2017. godine, Ured je izradio redakcijski pročišćeni tekst te tiskao Zakon u nakladi od 10.500 primjeraka na hrvatskomengleskom jeziku

Svi zainteresirani mogu se za tiskane primjerke teksta Zakona obratiti izravno Uredu za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.

Pisane vijesti