Uskoro u izdanju Biblioteke ONA: "Pojmovnik rodne terminologije"

Tim stručnjakinja Centra za ženske studije, predvođen feminističkom aktivisticom, teoretičarkom i predavačicom feminističke kritike jezika Radom Borić, započeo je ovih dana izradu Pojmovnika rodne terminologije koji je naručio i financira Vladin ured za ravnopravnost spolova.

Prema riječima Rade Borić, Pojmovnik je zamišljen tako da se kod svakog pojedinog pojma prvo navede definicija koju koristi Europska unija i to na način definiran u europskom pojmovniku „100 words of equality“, a potom će autorice, tamo gdje je to nužno za razumijevanje pojma, ali i za feminističku politiku, dodati objašnjenja iz feminističke perspektive.

 

Autorice su do sada formirale listu od stotinjak pojmova. U Pojmovniku će se tako naći: Balanced participation of women and men – ravnomjerna zastupljenost žena i muškaraca, Benchmarking – kriteriji za evaluaciju ravnopravnosti spolova, Democratic deficit – demokratski deficit, Feminisation of poverty – feminizacija siromaštva, Gender based violence – Rodno uvjetovano nasilje/nasilje uvjetovano spolnom razlikom, Gender budget – Rodni proračun/Proračun usmjeren prema ravnopravnosti spolova, Gender pay gap – razlika u plaćama na osnovi spola/roda, Paternal leave – očinski dopust i brojni drugi pojmovi. Pojmovniku Europske unije, koji nije težio biti feministički, autorice su dodale neke ključne pojmove koji nedostaju, kao što je primjerice „patrijarhat“.

Kako neslužbeno doznajemo, autorice Pojmovnika su dobile zahtjev za tumačenje nekih pojmova rodne terminologije i od Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija što svjedoči o višestrukoj potrebi za izradom jedinstvenog Pojmovnika rodne terminologije koja se koristi u Europskoj uniji.

Pojmovnik će biti objavljen u izdanju Biblioteke ONA Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH.

 Pisane vijesti | Suradnja s organizacijama civilnog društva