Usvojeno Mišljenje o rodnom jazu u području skrbi

Slika /slike/URS SLIKE 2021/hospice-1797305_1920.jpg

Savjetodavni odbor Europske komisije za jednake mogućnosti za žene i muškarce usvojio je Mišljenje o rodnom jazu u području skrbi.
 

Mišljenje se bavi plaćenim i neplaćenim radom u području skrbi, pri čemu je u analizi plaćene skrbi naglasak na rodnoj segregaciji na tržištu rada, vrednovanju plaćenog rada u području skrbi te rodnom jazu u plaćama. Mišljenje obuhvaća i opis struktura podrške u području skrbi, ravnotežu između privatnog i poslovnog života te različitost u pristupu uslugama skrbi.

Preporukama proizašlim iz ovog analitičkog dokumenta, zagovara se holistički i transformacijski pristup prema rodnom jazu u području skrbi te  snažnije politike koje se bave uklanjanjem  postojećeg rodnog jaza i rodnih stereotipa u ovom području.


Mišljenje na engleskom jeziku možete pronaći ovdje.

Pisane vijesti | Sudjelovanje Ureda u aktivnostima EU