V. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova

U organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske u petak, 26. listopada 2012. u Šibeniku, održat će se V. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova.

Sastanak  Koordinacije županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova održava se s ciljem unaprjeđivanja i razmjene informacija i primjera dobre prakse u provedbi politike ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini te predstavljanja i rasprave analize donošenja i provedbe županijskih akcijskih planova za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. – 2015.

Vezano uz održavanje predstojećih općih lokalnih izbora 2013. godine raspravljat će se o povećanju političke participacije žena i provedbi zakonskih propisa s obzirom na obveze političkih stranaka da prilikom utvrđivanja i predlaganja liste kandidata/tkinja za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na način da zastupljenost jednog spola na izbornim listama ne bude niža od 40%.

Predstaviti će se planirane aktivnosti Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, kao i planirane aktivnosti županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova koje će se povodom lokalnih izbora 2013. provoditi s ciljem povećanje političke participacije žena u predstavničkim tijelima vlasti na lokalnoj razini.

U radu Koordinacije sudjelovat će predstavnici/e županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova iz gotovo svih hrvatskih županija.

Dnevni red

Iz medija:

iusinfo.hr

parentium.com

libela.org

icv.com

vusz.hr

vinkovci.comNajave