Vijeće Europe pokrenulo javnu inicijativu povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Slika /slike/logo i baneri/Action-COE-VAW-1.jpg

Cilj akcije je skrenuti pozornost donositelja odluka i cjelokupne javnosti o pitanjima nasilja nad ženama, te ukazati na specifičnu ulogu Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije).
 
Više informacija o inicijativi pročitajte ovdje

 

Pisane vijesti | Međunarodna suradnja