Vlada donijela Nacionalni plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. te pripadajućeg Akcijskog plana do 2024.

Slika /slike/Untitled design (12).png

Vlada Republike Hrvatske je na 181. sjednici donijela Nacionalni plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. godine i pripadajući Akcijski plan za razdoblje do 2024. godine.

Nacionalni plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. godine srednjoročni je akt strateškog planiranja koji sadrži posebne ciljeve i pripadajuće mjere za osiguravanje sigurnog okruženja svih osoba kroz prevenciju pojavnosti seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, unaprjeđenje usluga i pomoći žrtvama kroz osiguravanje izobrazbe osoba koje u svom radu dolaze u kontakt žrtvama i unaprjeđenje zakonodavstva u ovom području te putem rada s počiniteljima. Nositelj izrade Nacionalnog plana je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Pisane vijesti