Vlada prihvatila Izvješće o radu Ureda u 2014. godini

Slika /slike/Tematske fotografije/banski-dvori.jpg

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je danas na 264. sjednici Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske u 2014. godini koje je Ured podnio sukladno obvezama koje proizlaze iz Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prioriteti rada Ureda u 2014. godini bili su vezani uz provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, te ciljano uz provedbu kampanje „Moj glas protiv nasilja“ sufinancirane u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS) od strane Europske komisije, kao i izradu nacionalnih izvješća sukladno međunarodnim obvezama. Veliki dio aktivnosti odnosio se na suradnju i sudjelovanje u radu tijela Europske komisije te intenzivnu suradnju s Europskim institutom za ravnopravnost spolova. Ured je aktivno utjecao na uvođenje rodne dimenzije u programske dokumente koji se odnose na izradu operativnih programa za korištenje strukturnih fondova EU.

Kroz sve aktivnosti Ureda u izvještajnom razdoblju nastavilo se sa širenjem znanja i svijesti o ljudskim pravima žena putem izdavačke djelatnosti, promidžbenih aktivnosti i suradnje sa tijelima državne uprave, lokalnim povjerenstvima za ravnopravnost spolova, nevladinim udrugama, akademskom zajednicom, kao i drugim zainteresiranim dionicima.

Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske u 2014. godini
 Pisane vijesti