Vlada Republike Hrvatske usvojila Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Slika /slike/URS slike - 2018/VRH.jpg

Vlada Republike Hrvatske je, na prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova, na svojoj sjednici održanoj 26. srpnja 2018. godine donijela Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, koji možete preuzeti ovdje

Prvi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja Vlada Republike Hrvatske donijela je 2012. godine čije je donošenje proizlazilo iz propisane obveze provedbe mjere 5.1.4. Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine. 

Protokol sadrži:
a) obveze nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja i pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim seksualnom nasilju;
b) oblike, način i sadržaj suradnje između nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja i pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim seksualnom nasilju;
c) završne odredbe kojima se propisuju postupanja u skladu s aktivnostima Protokola.

Budući da Protokol u svojim Prijelaznim i završnim odredbama sadrži odredbu o potrebi ažuriranja teksta u slučaju izmjene relevantne zakonske regulative te da je u razdoblju od donošenja prvog Protokola do 2014. godine izmijenjen dio propisa od značaja za Protokol, Vlada Republike Hrvatske je 4. rujna 2014. godine donijela novi, ažurirani tekst Protokola.

Od 2014. godine do danas došlo je do novih izmjena relevantnih propisa: Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakon o ravnopravnosti spolova, Obiteljski zakon, kao i Zakon o pravima  žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, Ured za ravnopravnost spolova imenovao je članove radne skupine za izradu novog, ažuriranog teksta Protokola i to predstavnike/ce Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, Ministarstva zdravstva, Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva pravosuđa, Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i organizacije civilnoga društva Ženska soba. Radna skupina uskladila je tekst Protokola s navedenim propisima, međunarodnom pravnom regulativom i ažurirala tekst recentnim podacima o rasprostranjenosti seksualnog nasilja.

Protokol je objavljen u Narodnim novinama broj 70/2018.
 

Pisane vijesti