Drugo izdanje Priručnika za suce/sutkinje, sudske savjetnike/ce i odvjetnike/ce

Zbog velikog interesa Ured za ravnopravnost spolova, tijekom listopada 2018. godine, tiskao je drugo dopunjeno izdanje Priručnika o rodno osviještenoj politici i promicanju ravnopravnosti spolova – Priručnik za suce/sutkinje, sudske savjetnike/ce i odvjetnike/ce sastoji se od kratkog pregleda uređenja zaštite ravnopravnosti spolova i antidiskriminacijskog prava u Republici Hrvatskoj te analize četiri studije slučaja koje uključuju i definicije, glavna pitanja i srodna načela ravnopravnosti spolova.

Svrha ovog priručnika je informirati suce/sutkinje, odvjetnike/ce, pravnike/ce i sve ostale koji ga mogu koristiti u radu, o nacionalnom zakonodavstvu i EU propisima. Ovo drugo izmijenjeno izdanje Priručnika ažurirano je promjenama koje su proizašle iz izmjene i dopune Zakona o ravnopravnosti spolova iz studenog 2017. godine. Prvo izdanje priručnika iz lipnja 2017. godine, izrađeno je u okviru Twinning projekta ”Podrška ravnopravnosti spolova” kojeg su provodili Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i Institut za zdravstvo i socijalnu skrb Republike Finske.

Preuzmite 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje Priručnika koje je tiskano uz financijsku podršku Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske ovdje .