Twinning projekt "Podrška ravnopravnosti spolova"

  • Slika /slike/Projekt Podrška ravnopravnosti spolova/CRO_GENDER_cover web.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Priručnici o rodno osviještenoj politici i promicanju ravnopravnosti spolova (PDF):


Facebook Projekta Facebook projekta
 


Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i Institut za zdravstvo i socijalnu skrb Republike Finske započinju javnu kampanju 08. ožujka 2017. godine pod nazivom

 

„Neravnopravnost ne smije ostati poslovna tajna“.


Mali je broj građana i građanki koji prepoznaju diskriminaciju temeljem spola kao i broj predmeta na sudovima vezanih uz tu vrstu diskriminacije. Tako je primjerice 2015. godine na prekršajnim sudovima zaprimljeno tek 16 novih predmeta vezanih za diskriminaciju temeljem spola. Od ukupnog broja novih i starih predmeta pravomoćno je riješeno njih 14 (42%). U istoj se godini na općinskim sudovima vodilo samo 4 građanske parnice za zaštitu prava na nediskriminaciju temeljem spola.

Zato je u okviru projekta „Podrška ravnopravnosti spolova“ kao jedna od aktivnosti, osmišljena javna kampanja „Neravnopravnost ne smije ostati poslovna tajna“ s ciljem povećanja svijesti i povjerenja javnosti u sposobnost Republike Hrvatske da zaštiti građane/ke od diskriminacije temeljem spola.

Tijekom mjesec dana planirane su različite aktivnosti koje uključuju emitiranje radio spota na postajama Hrvatskog radija, postavljanje edukativnih plakata u sredstvima javnog prijevoza, te komunikaciju s građankama i građanima na uličnim akcijama u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu te putem društvenih mreža i internetskih stranica projekta.


ŽRTVA STE DISKRIMINACIJE TEMELJEM SPOLA NA PODRUČJU RADA I ZAPOŠLJAVANJA!
RECITE NE, POTRAŽITE POMOĆ!

 
  • Mislite da ste zakinuti za neko od svojih prava samo zbog svog spola?
  • Na natječaju za posao postavljali su vam osobna pitanja o vašim planovima za zasnivanje obitelji, trudnoće ili bračnog statusa?
  • Niste napredovali na poslu jer je prednost dana pripadnici/ku suprotnoga spola sa slabijim kvalifikacijama i s manje iskustva?
  • Nije Vam dana mogućnost daljnjeg školovanja, stručnog usavršavanja i osposobljavanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije zato što je to „rezervirano“ za one suprotnog spola?
  • Imate prosječno manju plaću od vaših muških kolega za jednaki rad i rad jednake vrijednosti?

Za više informacija kliknite ovdje


Radio spot 1

Radio spot 2
 

Predstavnice/i Nacionalnog vijeća za ravnopravnost spolova Republike Finske (TANE) posjetili Ured za ravnopravnost spolova

Pozivnica - Svečanost zatvaranja twinning projekta "Podrška ravnopravnosti spolova", Zagreb, 12.07.2017.

Završio twinning projekt „Podrška ravnopravnosti spolova“