O twinning projektu "Podrška ravnopravnosti spolova"

Slika /slike/Projekt Podrška ravnopravnosti spolova/CRO_GENDER_cover web.jpg

Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i Instituta za zdravstvo i socijalnu skrb Republike Finske te ne odražava nužno gledišta Europske unije.