Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. te pripadajući Akcijski plan za provedbu nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2024.

Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine srednjoročni je akt strateškog planiranja Vlade Republike Hrvatske kojim se definiraju i uspostavljaju posebni ciljevi kojima se promiče i uspostavlja ravnopravnost spolova.

Tekst Nacionalnog i Akcijskog plana možete pronaći na ovoj poveznici