Životopis - mr.sc. Helena Štimac Radin

OSOBNI PODACI

Separator

Ime i prezime
Helena Štimac Radin
Datum i mjesto rođenja20.01.1959. Sisak

OBRAZOVANJE

1993. -
Magistrirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
1986. -
Diplomirala sociologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
-Osnovnu školu i gimnaziju završila u Sisku

POLITIČKA KARIJERA

2012.-
Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH
2004. 
-2012.Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH
2003. 
Potpredsjednica Liberalne stranke
2001.-2002.Glavna tajnica Liberalne stranke
2000. 
Politička tajnica Liberalne stranke
1998.-
2003.Predsjednica Odbora za ljudska prava Liberalne stranke
1998.-
1999.Članica Upravnog odbora Liberalnog centra za demokraciju,ljudska prava i građanske slobode
1997. 
Predsjednica Koordinacije za ženska prava HSLS-a
1996.-
1997.Predsjednica Odbora za socijalnu politiku i rad HSLS-a
1996.-
1997.Voditeljica Odjela za promatranje,kontrolu i analizu izbora Središnjeg izbornog stožera HSLS-a i Voditeljica Koordinacije oporbenih stranaka za promatranje izbora
1990.-
1997.Članica i dužnosnica HSLS-a
1994. 
Autorica Rezolucije o promicanju ravnopravnosti spolova na temelju dokumenata VE i UN-a HSLS-a

PROFESIONALNA KARIJERA

1990.-
2004.Istraživačica u Institutu za društvena istraživanja, Zagreb
2000.-
2001.Predstavnica Republike Hrvatske u Upravnom odboru za mlade i šport Vijeća Europe
1999.-2000.Članica Stručne radne skupine Ureda za udruge Vlade RH
1996. 
Urednica tematskog broja časopisa Društvena istraživanja: Tolerancija i suvremenost
1996. 
Autorica projekta: Politička participacija žena, demokracija i spolne Uloge
1991.-
1993.Članica uredništva Revije za sociologiju
1987.-
1990.Profesorica u srednjim školama
1980.-
1990.Vanjska suradnica Instituta za društvena istraživanja, Zagreb
Članica istraživačkog tima u znanstvenoistraživačkim projektima:
2006.-
Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju
2002.-
2006.Mladi i europski integracijski procesi
1996.-
2001.Vrijednosni sustav mladih i društvene promjene u Hrvatskoj
1991.-
1992.Sociološko istraživanje mladih i problema obrazovanja

ČLANSTVA

Hrvatsko sociološko društvo
Hrvatsko filozofsko društvo
Počasna članica Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG

DODATNI PODACI

Koautorica nekoliko knjiga, objavila znanstvene, stručne i publicističke radove iz područja sociologije i politike, sudjelovala na znanstvenim, stručnim i političkim konferencijama, skupovima i seminarima.