Županijska/ lokalna povjerenstva za ravnopravnost spolova

Informacije o radu županijskih, gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova povjerenstva za ravnopravnost spolova nadležna su za osiguranje provedbe Zakona te jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb osnivaju i, sukladno predloženom programu rada, osiguravaju uvjete i sredstva za rad županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvu za ravnopravnost spolova Grada Zagreba s ciljem promicanja ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i provedbe Zakona i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova.

Povjerenstva za ravnopravnost spolova jesu radno-savjetodavna tijela županijskih skupština i skupštine Grada Zagreba u čijem sastavu su zastupljeni članovi/članice županijskih skupština odnosno skupštine Grada Zagreba, koordinatori/ice u uredima državne uprave, predstavnici/ce nevladinih udruga i nezavisni stručnjaci/kinje. Jedinice lokalne samouprave mogu osnivati gradska i općinska povjerenstva za ravnopravnost spolova sukladno Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova.

Sukladno članku 18. Zakona o ravnopravnosti spolova Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova. U organizaciji Ureda održavaju se sastanci Koordinacije županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova s ciljem unaprjeđivanja i razmjene informacija i primjera dobre prakse u provedbi politike ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.