Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) autonomno je tijelo Europske unije sa sjedištem u Vilniusu u Litvi. Osnovan je 2010. godine kako bi doprinosio jačanju rodne ravnopravnosti, uključujući rodno osviještenu politiku, u svim politikama Europske unije te u nacionalnim politikama, borbi protiv diskriminacije na temelju spola, kao i podizanju svijesti građanstva Europske unije o rodnoj jednakosti.

EIGE je razvio niz različitih oblika suradnje s institucijama država članica Europske unije. U njegov rad aktivno je uključen Ured za ravnopravnost spolova, te je ravnateljica Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin imenovana članicom Upravnog odbora i Stručnog foruma EIGE-a. Ured sudjeluje na konzultativnim sastancima, tematskim skupinama  i u drugim aktivnostima EIGE-a.

EIGE surađuje s neovisnim stručnjacima/kinjama, akademskom zajednicom, organizacijama civilnog društva, državnim institucijama i lokalnom samoupravom. Teme suradnje vezane su za prioritetna područja: Pekinška platforma za djelovanje, borba protiv nasilja nad ženama, uvođenje ravnopravnosti spolova u sve politike (gender mainstreaming), Indeks ravnopravnosti spolova, edukacija, muškarci i ravnopravnost spolova, uklanjanje stereotipa.

EIGE pruža potporu državama koje predsjedaju Vijećem Europske unije praćenjem provedbe Pekinške platforme za djelovanje (BPfA) u državama članicama. 

EIGE je razvio Indeks ravnopravnosti spolova i službeno ga predstavio 2013. godine, što je provedba aktivnosti definirane Strategijom za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010.-2015. Europske komisije, u okviru 6. područja „Horizontalna pitanja“.

EIGE-ov Informacijski i dokumentacijski centar nudi brz i jednostavan pristup na izvore o ravnopravnosti spolova u svim državama članicama Europske unije, uključujući dokumente vezane uz politike, online izvore, knjige, članke, istraživanja, studije i EIGE-ove specijalizirane baze podataka.
 
Platforma za rodno osviještenu politiku nudi praktične informacije kako uključiti rodnu perspektivu u 19 područja, u rasponu od prijevoza, ribarstva, energetike, sporta do kulture. Uključuje informacije za svaku od 28 država članica EU, ocrtava njihov napredak u integriranju rodne perspektive te nudi niz metoda i alata sa praktičnim uputama o tome kako uspješno uključiti rodnu perspektivu.

Online Rječnik rodne ravnopravnosti sadrži više od 400 definicija vezanih uz rodnu ravnopravnost. Njegova je svrha bolje razumijevanje terminologije u istom području, a namijenjen je širokom krugu stručnjaka/kinja iz raznih područja.


Saznajte više na internetskoj stranici EIGE-a
 
Europski institut za ravnopravnost spolova
Gedimino pr. 16
LT -01103 Vilnius
LITVA
Tel. +370 52157444
E-mail: eige.sec@eige.europa.eu