Skupina visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike Europske komisije

Skupina visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike Europske komisije (High Level group on gender mainstreaming) je skupina sastavljena od predstavnika/ca država članica Europske unije, koji su odgovorni za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u politike na svim razinama. Sastaje se dva puta godišnje u zemlji koja predsjedava Vijećem Europske unije. Skupinom predsjedava Europska komisija, a osnovna joj je zadaća identificiranje ključnih tema kojima će se baviti tri-partitna predsjedništva Vijeća Europske unije te pomoć Europskoj komisiji u izradi redovitog godišnjeg Izvještaja o ravnopravnosti između žena i muškaraca.

Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova mr.sc. Helena Štimac Radin članica je Skupina visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike.

Saznajte više na internetskoj stranici Europske komisije.