Savjetodavni odbor za jednake mogućnosti za žene i muškarce Europske komisije

Savjetodavni odbor za jednake mogućnosti za žene i muškarce osnovan je 1982. godine, a stalno i formalno tijelo postaje 2008. godine Odlukom Europske komisije (Commission Decision 2008/590/EC, OJ 18.7.2008., L 190/17). Njegova je uloga pomaganje Europskoj komisiji u definiranju i provedbi aktivnosti kojima je cilj promicanje jednakih mogućnosti za žene i muškarce.
 
Odbor sudjeluje u pripremi propisa i politika te potiče i koordinira razmjenu iskustava i dobrih praksi između država članica i ostalih ključnih dionika. Uloga Odbora je i dostavljanje mišljenja Komisiji o svim pitanjima vezanim za ravnopravnost spolova u Europskoj uniji. Savjetodavni odbor se sastaje dva puta godišnje, a program rada utvrđuje se na prijedlog članstva.
 
U radu Savjetodavnog odbora za jednake mogućnosti za žene i muškarce sudjeluje ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova mr.sc. Helena Štimac Radin.
 
Saznajte više na internetskoj stranici Europske komisije.