Okončana savjetovanja

Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, pokrenut je 25. travnja 2018. godine putem portala “e-Savjetovanja”.

Savjetovanje je trajalo do 25. svibnja 2018. (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7316).