Plan savjetovanja 2022.

Plan savjetovanja za 2022. godinu
 
 
Redni
broj
 
Naziv akta ili dokumenta
 
Očekivano vrijeme provedbe internetskog savjetovanja (kvartal)
 
Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja
 
Očekivano vrijeme donošenja (kvartal)
 
Metode savjetovanja
1  

NACIONALNI PLAN ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA RAZDOBLJE DO 2027. GODINE TE PRIPADAJUĆI AKCIJSKI PLAN ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA RAZDOBLJE DO 2024. GODINE

IV. kvartal

2022.

30 dana

I. kvartal

2023.

E-savjetovanje