Projekt "Moj glas protiv nasilja"

Slika /slike/logo i baneri/mojglas.jpg

Dvogodišnji projekt „Moj glas protiv nasilja“ („My Voice against Violence“) je proveden od prosinca 2013. do kraja studenog 2015. godine.

Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske u okviru natječaja Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS (2007 - 2013) „Potpora informacijskim i komunikacijskim aktivnostima usmjerenim na uklanjanje nasilja nad ženama“ Europske unije, u suradnji s partnerima Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava i CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba provodio je od prosinca 2013. do kraja studenog 2015. godine dvogodišnji projekt „Moj glas protiv nasilja“ („My Voice against Violence“).
 

 

Glavni cilj projekta

Osvještavanje javnosti o neprihvatljivosti i nužnosti nulte tolerancije na sve oblike nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama uključujući obiteljsko nasilje.
 

Specifični ciljevi projekta

Osvještavanje javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama / djevojčicama, s posebnim naglaskom na seksualno i obiteljsko nasilje;
Podizanje razine znanja i svijesti o svim oblicima nasilja nad ženama i djevojkama / djevojčicama, s posebnim naglaskom na seksualno nasilje i primjenu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja;
Podizanje znanja i svijesti mladih o svim oblicima nasilja nad ženama i djevojkama / djevojčicama.
 

Ciljane skupine projekta

Hrvatski sabor, državna tijela, institucije, srednje škole, županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova, organizacije civilnog društva, mediji, opća populacija, ranjive skupine žena i djevojaka /
djevojčica i studentska populacija.
 

Rezultati projekta

  • Povećana razina znanja i svijesti opće populacije o svim oblicima nasilja nad ženama i djevojkama / djevojčicama i njena intenzivnija uključenost u prevenciju i uklanjanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja.
  • Odaslana jasna poruka o neprihvatljivosti svih oblika rodno uvjetovanog nasilja.
  • Dodatna senzibilizacija o svim oblicima nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama, s naglaskom na obiteljsko i seksualno nasilje, kao i unaprjeđenje kvalitete rada stručnog osoblja u državnim tijelima, institucijama, organizacijama civilnog društva i članova/ica županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova.
  • Dodatna senzibilizacija donositelja odluka i medija o svim oblicima nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama.
  • Povećana razina znanja i svijesti o seksualnom nasilju i primjeni Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja stručnog osoblja u državnim tijelima, institucijama, organizacijama civilnog društva, ali i mladih, ranjivih skupina i opće populacije.
  • Podignuta razina osviještenosti mladih i njihove uključenosti u inicijative prevencije rodno uvjetovanog nasilja.
 

Projektne aktivnosti

Provedba nacionalne kampanje, izrada i emitiranje audio i video spota, organizacija i održavanje sastanka Koordinacije županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, predavanja, seminara, treninga i radionica, organizacija i održavanje međunarodne konferencije o problematici seksualnog nasilja, održavanje uličnih akcija, kao i aktivnosti osvještavanja putem internetskih stranica i Facebooka.

Tiskanje i diseminacija Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju je Republika Hrvatska potpisala u siječnju 2013. godine, Priručnika sa smjernicama za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji, Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, s prijevodom i na engleski jezik.

Prijevod na hrvatski jezik, tisak i diseminacija publikacije Europskog instituta za ravnopravnost spolova „Pregled implementacije Pekinške platforme za djelovanje u državama članicama Europske unije: Nasilje nad ženama - Podrška žrtvama, Ključni rezultati“.

Ovaj projekt je sufinanciran od Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS (2007-2013).
Navedeni program implementira Europska komisija. Osnovan je kako bi financijski podržao implementaciju ciljeva Europske unije u području zapošljavanja, socijalne solidarnosti i jednakih mogućnosti te tako pridonio ostvarivanju ciljeva Strategije Europa 2020 u ovim područjima.

Sedmogodišnji program usmjeren je na sve dionike koji mogu pomoći u razvoju odgovarajućih i efikasnih zakonodavnih okvira i politika u području zapošljavanja i socijalne solidarnosti u EU-27, EFTA-EEA i državama kandidatkinjama i predkandidatkinjama.

Za više informacija o programu pogledajte: http://ec.europa.eu/progress
 

Nositelj projekta:

URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Mesnička 23
10 000 Zagreb
Telefon: + 385 1 6303 090
Faks: + 385 1 4569 296
E-mail: ured.ravnopravnost@urs.vlada.hr


Partneri:


ŽENSKA SOBA – Centar za seksualna prava
Maksimirska cesta 51a
10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 6119 174
Faks: +385 1 6119 175
E-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr
CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Nova cesta 4
10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 2422 800
Faks: +385 1 2422 801
E-mail: cesi@cesi.hr

 


Ova internet podstranica sufinancirana je od Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS (2007-2013) Europske unije. Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i niti na koji način ne odražava stavove Europske unije.