Imenovani koordinatori/ce za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave

Slika /slike/Naslovnica/Ravnopravnost-naslovna-spolovi-rozo.png

​S obzirom na preustroj pojedinih tijela državne uprave nakon parlamentarnih izbora, temeljem članka 18. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08, 69/17) Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske zatražio je početkom siječnja 2021. od svih tijela državne uprave da ili potvrde ranije imenovane koordinatore/ice za ravnopravnost spolova, ili imenuju novu osobu za tu funkciju.

Imenovanja su zaključno s 5. veljače 2021. godine zaprimljena od svih tijela te su uvrštena na internetske stranice Ureda što je dostupno na sljedećoj poveznici: https://ravnopravnost.gov.hr/institucionalni-mehanizmi-1639/koordinatori-ce-u-tijelima-drzavne-uprave-2024/2024

Sukladno članku 27. Zakona o ravnopravnosti spolova koordinatori/ce za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave dio su tzv. institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, a u svojim tijelima osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i nacionalnog strateškog plana za ravnopravnost spolova. Koordinatore/ce za ravnopravnost spolova imenuje čelnik/ca tijela. Njihova prava i obveze te način rada utvrđuju se Planom djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova, koja su sva tijela državne uprave dužna izraditi i dostaviti Uredu na odobrenje, temeljem obvezi iz članka 11. predmetnog Zakona. 
 

Pisane vijesti