Koordinatori/ce u tijelima državne uprave

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova čelnik/ca tijela državne uprave imenuje dužnosnika/cu ili rukovodećeg/u državnog/u službenika/cu koji obavlja i poslove koordinatora/ice za ravnopravnost spolova. Koordinator/ica u skladu s nadležnosti i djelokrugom rada tijela državne uprave koordinira provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova i surađuje s Uredom za ravnopravnost spolova.

Koordinator/ica priprema izvješća o provedbi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova koja tijela državne uprave dostavljaju Uredu svake dvije godine.

Prava i obveze te način rada koordinatora/ice utvrđuju se planom djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova iz članka 11. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Darko Tot, načelnik Sektora za zajedničke poslove
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
Tel: 4594 446
e-mail:darko.tot@mzo.hr

 
Ministarstvo unutarnjih poslova
dr.sc. Davorka Martinjak, pomoćnica načelnika Policijske akademije
Av. G. Šuška 1, 10 000 Zagreb
tel: 2426 316
e-mail: dmartinjak@fkz.hr
 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Davor Golenja,  viši stručni savjetnik, Služba za opće poslove
Sektor za ljudske potencijale i opće poslove
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717 100
e-mail:davor.golenja@mzoe.hr

 
Ministarstvo hrvatskih branitelja
Vlasta Gessner, viša stručna savjetnica u Službi za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Savska cesta 66, 10000 Zagreb
Tel: 01/2308-738
e-mail: vlasta.gessner@branitelji.hr

Zamjenica koordinatorice za ravnopravnost spolova:
Lucija Babačić, upravna savjetnica u Službi za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima  
Tel: 01/2308-535
e-mail: lucija.babacic@branitelji.hr 
Ministarstvo uprave
Silvija Grgić
Maksimirska 63, 10000 Zagreb
Tel: 01/2357 677
e-mail: sgrgic@uprava.hr
Ministarstvo zdravstva
Božica Šarić, Uprava za pravne poslove
Ksaver 200a, 10000 Zagreb
Tel. 01/4607 630
e-mail: bozica.saric@miz.hr
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Natalija Šimunović, voditeljica Službe za horizontalna pitanja i pripreme provedbe projekata u Sektoru za pripremu i provedbu projekata u Upravi za provedbu operativnih programa i međunarodnih instrumenata
Račkoga 6, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 4569 118
Fax: 01/ 4569 187
e-mail: natalija.simunovic@mrrfeu.hr

 
Ministarstvo poljoprivrede
dr.sc. Jelena Đugum, pomoćnica ministra
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Tel: 01/6106 692
e-mail: jelena.dugum@mps.hr

 
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Marijana Cikoja, voditeljica Službe za ljudske potencijale i opće poslove
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
Tel. 01/3712 775
e-mail: marijana.cikoja@mgipu.hr
Ministarstvo obrane
Vesna Kakarigi
Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 1, 10000 Zagreb
Tel: 01/4832 456
Fax: 01/4832 808
e-mail: vesna.kakarigi@morh.hr

Ravnopravnost spolova i zaštita dostojanstva u sustavu MORH i OS RH
 
Ministarstvo kulture
dr.sc. Iva Hraste Sočo, pomoćnica ministra kulture
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
Tel: 01/4866 311
e-mail: iva.hraste-soco@min-kulture.hr
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Kristina Belušić, viša stručna savjetnica u Upravi zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Tel. 01/6169 149
Fax. 01/6169 393
e-mail: kristina.belusic@caacro.hr


Povjerenstvo za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova:
1. Kristina Belušić, koordinatorica za ravnopravnost spolova - predsjednica
2. Snježana Vincek Skrbinac - članica
3. Ana Marija Pleiades - članica
4. Željka Drvar - članica
5. Mario Puhar - član

 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
mr.sc. Vesna Jakopec, viša stručna savjetnica u Odjelu za pripremu projekata
Služba za programiranje i projekte, Sektor za provedbu projekata, praćenje i vrednovanje
Uprava za upravljenje operativnim programima Europske unije
Tel. 01/6472 004
e-mail: vesna.jakopec@mrms.hr
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Sandra Batlak
Savska cesta 66, 10000 Zagreb
Tel: 01/555 7201
e-mail: sandra.batlak@mdomsp.hr
Ministarstvo pravosuđa
Ivan Crnčec, pomoćnik ministra u Upravi za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
tel.: 01 3714-558
fax.: 01 3714-559
 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Rajka Rajić, voditeljica Službe 
Trg N. Š. Zrinskog 7-8
Tel. 01/4598 076   
e-mail: rajka.rajic@mvep.hr 
Ministarstvo turizma
Senka Janjanin Krklješ
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Tel: 01/6169 344
Fax: 01/6169 183
e-mail: senka.janjanin-krkljes@mint.hr
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Božena Gajica Uzelac, voditeljica Službe u Upravi za međunarodnu suradnju, investicije i inovacije
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Tel: 01/6106 932
Fax: 01/6106 086
e-mail: bozena.uzelac@mingo.hr
 
Ministarstvo financija
Marija Stojanović, voditeljica Odjela za nefinancijske subjekte u Upravi za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Financijski inspektorat
Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb
Tel: 01/6345 317
Fax: 01/6345 320
e-mail:marija.stojanovic@mfin.hr
Državni zavod za statistiku
Dubravka Rogić - Hadžalić, voditeljica Odjela u Sektoru statističkih infrastruktura, Službi administrativnog poslovnog registra, prostornog statističkog registra i statističke obrade, Odjelu statističke obrade
Ilica 3, 10000 Zagreb
Tel: 01/4893 425
Fax: 01/4817 666
e-mail: RogicD@dzs.hr
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Nino Cvitan, viši upravni savjetnik za ljudske potencijale
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Tel. 01/6106 955
Fax. 01/6112 017
e-mail: nino.cvitan@dziv.hr
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Dubravka Bartolec,
Nehajska 5, 10000 Zagreb
Tel: 01/3855 714
e-mail: dubravka.bartolec@duzs.hr
 
Državna geodetska uprava
Katarina Fidermuc Rončević
Gruška 20, Zagreb
Tel: 01/6165-487
e-mail: katarina.fidermucroncevic@dgu.hr
 
Državni zavod za mjeriteljstvo
Senka Bikčević Bareta, voditeljica Službe za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove
Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
Tel: 01/5630 033
Fax: 01/5630 001
e-mail: senka.bikcevicbareta@dzm.hr

 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Dubravka Severinski
Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
Tel. 01/6444 685
Fax. 01/6444 688
e-mail: dseverinski@hrvatiizvanrh.hr
Državni hidrometeorološki zavod
dr. sc. Branka Ivančan – Picek, načelnica sektora 
Sektor za meteorološka istraživanja
Grič 3, 10000 Zagreb
Tel: 01 45 65 704
Fax: 01 48 51 901
 e-mail: branka.ivancan-picek@cirus.dhz.hr
Središnji državni ured za šport
Fadila Gracin, koordinatorica za ravnopravnost spolova
Tel. 01/604 2959 
e-mail: fadila.gracin@sdus.hr
 
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Danica Horvat, voditeljica Službe za prikupljanje i obradu službenih dokumenata i podataka
Tel. 01 4855 827
e-mail: danica.horvat@digured.hr
 
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Morana Pleština, viša stručna savjetnica u Službi za javnu nabavu, Glavno tajništvo
Tel. 01/ 6172 575
e-mail: morana.plestina@sduosz.hr

Zamjenica koordinatorice: Božena Barišić, voditeljica Službe za drugostupanjski postupak i statusna prava
Tel: 01/4695 782
e-mail: bozena.barisic@sduosz.hr
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Valentina Turkalj, savjetnica
Ivana Dežmana 6/II, 10000 Zagreb
Tel. 01/4599 882
e-mail: valentina.turkalj@sredisnjanabava.hr
 
Ministarstvo državne imovine
Vesna Pavković Puškarić, voditeljica odjela koordinacije i harmonizacije
Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb
e-mail: vesna.pavkovic@midim.hr