Koordinatori/ce u tijelima državne uprave

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova čelnik/ca tijela državne uprave imenuje dužnosnika/cu ili rukovodećeg/u državnog/u službenika/cu koji obavlja i poslove koordinatora/ice za ravnopravnost spolova. Koordinator/ica u skladu s nadležnosti i djelokrugom rada tijela državne uprave koordinira provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova i surađuje s Uredom za ravnopravnost spolova.

Koordinator/ica priprema izvješća o provedbi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova koja tijela državne uprave dostavljaju Uredu svake dvije godine.

Prava i obveze te način rada koordinatora/ice utvrđuju se planom djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova iz članka 11. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
mr.sc. Vesna Šerepac
Ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za odgoj i obrazovanje

tel: 01/ 4594 184
e-mail: Vesna.Serepac@mzo.hr
 
Ministarstvo unutarnjih poslova
Davorka Martinjak
Načelnica Policijske akademije

tel: 01/2426 300
e-mail: dmartinjak@mup.hr
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Željka Botica
Viša savjetnica

tel: 01/3717 297
e-mail: zeljka.botica@mingor.hr


Božena Gajica Uzelac, zamjenica koordinatorice
Voditeljica službe u Upravi za internacionalizaciju

tel: 01/6106 932
e-mail: bozena.gajicauzelac@mingor.hr
 
Ministarstvo hrvatskih branitelja
Marina Mitrović
Voditeljica službe za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima,
Sektor za organizacijske poslove i ljudske potencijale

tel: 01/ 2308 744
e-mail: marina.mitrovic@branitelji.hr
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Tamara Poljarević
Načelnica Sektora za ljudska prava i etiku

tel: 01/ 3714 324
e-mail: tamara.poljarevic@mpu.hr

Ana Frangeš, zamjenica koordinatorice
Viša savjetnica-specijalistica u Službi za ljudska prava i temeljne slobode

tel: 01/ 3714 767
e-mail: ana.franges@mpu.hr.
 
Ministarstvo zdravstva
mr.sc. Jasminka Katić-Bubaš, dipl.iur.
Voditeljica Službe za pravne i normativne poslove

tel: 01/4607 549
e-mail: Jasminka.KaticBubas@miz.hr
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Gordana Obradović - Dragišić
Voditeljica Odjela za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama i primjenu horizontalnih načela
Uprava za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata

tel: 01/ 4811 285
e-mail: gordana.obradovic-dragisic@mrrfeu.hr
Ministarstvo poljoprivrede
doc.dr.sc. Jelena Đugum
Pomoćnica ministrice

tel: 01/4882 700
e-mail: jelena.dugum@mps.hr


 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Marijana Cikoja
Voditeljica Službe za ljudske potencijale
Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale

tel: 01/ 3721-775
e-mail: marijana.cikoja@mpgi.hr
Ministarstvo obrane
Vesna Kakarigi
djelatnica Uprave za ljudske potencijale

tel: 01/ 4567 641
fax: 01/ 4567081

e-mail: vesna.kakarigi@morh.hr
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Sandra Batlak


tel: 01/5557 201
e-mail: sandra.batlak@mdomsp.hr
Ministarstvo kulture i medija
Anja Jelavić
Ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove

tel: 01/4866 366
e-mail: anja.jelavic@min-kulture.hr
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Kristina Belušić
Viša stručna savjetnica
Uprava zračnog prometa, elektoničkih komunikacija i pošte

tel: 01/ 6169 149
fax:01/ 6196 393
e-mail: kristina.belusic@caacro.hr
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Rajka Rajić
Načelnica Sektora za pravne poslove i ljudske resurse

tel: 01/ 4569 826
e-mail: rajka.rajic@mvep.hr
Ministarstvo turizma i sporta
Tonči Glavina
Državni tajnik

tel: 01/ 6169 140​
e-mail: tonci.glavina@mints.hr

Fadila Gracin, zamjenica koordinatora

tel: 01/ 6042 959
e-mail: fadila.gracin@mints.hr
Ministarstvo financija
Marija Stojanović
Voditeljica Odjela za ostale nefinancijske subjekte u Upravi za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor

tel:  01/ 6345 375
fax: 01/ 6345 320
e-mail: Marija.Stojanovic@mfin.hr
Državni zavod za statistiku
Mario Vlajčević
Voditelj službe statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite

tel: 01/ 4893 516
e-mail: vlajcevicm@dzs.hr 
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Nino Cvitan 
Voditelj Službe za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

tel: 01/6106 955
fax: 01/6112 017
e-mail: ncvitan@dziv.hr
Državna geodetska uprava
dipl.iur. Katarina Fidermuc Rončević
Načelnica Sektora za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala

tel: 01/6165 475
e-mail: katarinafidermucroncevic@dgu.hr
Državni zavod za mjeriteljstvo
dipl.iur. Senka Bikčević Bareta
Voditeljica Službe za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove

tel: 01/5630 033
e-mail: Senka.BikcevicBareta@dzm.hr
 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Dubravka Severinski
Načelnica Sektora za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske

tel: 01/ 6444 685
e-mail: dseverinski@hrvatiizvanrh.hr
Državni hidrometeorološki zavod
mag.iur. Sanja Nikolić
Tajnica kabineta glavne ravnateljice

tel: 01/4565 636
mob: 099 3468 844
e-mail: sanja.nikolic@cirus.dhz.hr
Središnji državni ured za demografiju i mlade
Duška Bogdanović
Načelnica Sektora za mlade i podršku roditeljstvu

tel: 01/5557 024
e-mail: duska.bogdanovic@demografijaimladi.hr 
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Danica Horvat
Voditeljica Službe za prikupljanje i obradu službenih dokumenata i podataka

tel: 01 4855 827
e-mail: danica.horvat@digured.hr
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Lucija Maleta
voditeljica Odjela za posebna prava u Službi za drugostupanjski postupak, posebna prava i upravni nadzor
tel: 01/ 4695 709
e-mail: lucija.maleta@sduosz.hr


Petra Premuš - zamjenica koordinatorice
stručna suradnica u Službi za upravljanje nekretninama
tel: 01/6172 650
e-mail: petra.premus@sduosz.hr

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Valentina Turkalj
Načelnica Sektora

tel: 01/4599 882
mob: 099 2974 467
e-mail: valentina.turkalj@sredisnjanabava.hr