Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora

Djelokrug rada Odbora za ravnopravnost spolova

U djelokrugu su Odbora za ravnopravnost spolova poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na poticanje i praćenje primjene načela ravnopravnosti spolova u zakonodavstvu Republike Hrvatske, a posebice:

  • poticanje potpisivanja međunarodnih dokumenata o ravnopravnosti spolova i praćenje primjene tih dokumenata,
  • sudjelovanje u izradi, provedbi i analizi ostvarenja Nacionalne politike za ostvarenje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj,
  • suradnju i utvrđivanje mjera i aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova,
  • predlaganje programa mjera za uklanjanje diskriminacije po spolu,
  • poticanje ravnomjerne spolne zastupljenosti u sastavu radnih tijela i izaslanstava Sabora,
  • sudjelovanje u izradi dokumenata o integracijskim aktivnostima Republike Hrvatske izmjenom i prilagodbom zakonodavstva i provedbenih mjera za ostvarenje ravnopravnosti spolova prema standardima primijenjenim u zakonodavstvu i programima Europske unije,
  • utvrđivanje prijedloga zakona i drugih akata o ravnopravnosti spolova,
  • uvođenje načela ravnopravnosti spolova u obrazovanju, zdravstvu, javnom informiranju, socijalnoj politici, zapošljavanju, poduzetništvu, procesima odlučivanja, obiteljskim odnosima i dr.Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora       9. saziv


Članstvo
 
Predsjednik:
Potpredsjednica:
Članovi i članice:
Kontakti Odbora

Telefon: 01/6303 557
Faks: 01/4569 517
e-mail: ravnopravnost@sabor.hr

Tajnica Odbora:
Natalija Marija Magdić
Telefon: 01/4569 359


Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora