Koordinatori/ce u uredima državne uprave

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova čelnik/ca tijela državne uprave imenuje dužnosnika/cu ili rukovodećeg/u državnog/u službenika/cu koji obavlja i poslove koordinatora/ice za ravnopravnost spolova. Koordinator/ica u skladu s nadležnosti i djelokrugom rada tijela državne uprave koordinira provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova i surađuje s Uredom za ravnopravnost spolova.

Koordinator/ica priprema izvješća o provedbi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova koja tijela državne uprave dostavljaju Uredu svake dvije godine.

Prava i obveze te način rada koordinatora/ice utvrđuju se planom djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova iz članka 11. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Koordinatori/ice u uredima državne uprave zastupljeni su u sastavu županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova.
 

Bjelovarsko-bilogorska županija

 

Brodsko-posavska županija

  Ivana Legin     Gordana Matačić
  Voditeljica Službe     Voditeljica Službe za društvene djelatnosti
  Ured državne uprave     Ured državne uprave 
  Dr. Ante Starčevića 8
43000 Bjelovar
    Kralja Petra Krešimira IV. br. 1
35000 Slavonski Brod
  Tel: +385 (0)43 278 121     Tel: +385 (0)35 216 112
  Fax: +385 (0)43 278 123     Fax: +385 (0)35 216 119
e-mail: drustvene.djelatnosti@udubbz.hr   e-mail: gordana.matacic@udubpz.hr

 

Dubrovačko-neretvanska županija

 

Istarska županija

  Ada Brković     Iva Vitasović
        Voditeljica Odjela u Odjelu za opću upravu u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti u Puli
  Ured državne uprave - Služba za društvene djelatnosti      Ured državne uprave
  Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik     Splitska 14, 52100 Pula
  Tel: +385 (0)20 351 185     Tel: +385 (0)52 371 105
  Fax: +385 (0)20 351 080     Fax: +385 (0)52 223 550
e-mail: ada.brkovic@udu-dnz.hr
            ududnz@udu-dnz.hr
  e-mail: ivitasovic@udu-istra.hr

 

Karlovačka županija

 

Koprivničko-križevačka županija

  Marica Dančulović     Boris Sabolić
  Voditeljica Službe za zajedničke poslove     Voditelj Službe
  Ured državne uprave      Ured državne uprave - Služba za društvene djelatnosti
  Vranyczanyjeva 2, 47000 Karlovac     Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica
  Tel: +385 (0)47 656 151     Tel: +385 (0)48 658 118
  Fax: +385 (0)47      Fax: +385 (0)48 658 117
e-mail: mdanculovic@udukz.hr   e-mail: boris.sabolic@udu-kckz.hr

 

Krapinsko-zagorska županija

 

Ličko-senjska županija

  Jasna Čiček Vorih     Božica Šuper
  Viša upravna savjetnica za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
 
    Voditeljica Pododsjeka za društvene djelatnosti
  Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina     Ured državne uprave - Služba za društvene djelatnosti
        Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
  Tel: +385 (0)49 329 008     Tel: +385 (0)53 560 562
  Fax: +385 (0)49 239 054     Fax: +385 (0)53 560 527
e-mail: jasnacicekvorih@gmail.com   e-mail: bozica.super@ls-drzavna-uprava.hr

 

Međimurska županija

 

Osječko-baranjska županija

  Ksenija Strelec     Boris Winkler
         
  Ured državne uprave      Ured državne uprave 
  Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec     Županijska ulica 4, 31000 Osijek
  Tel: +385 (0)40 374-186     Tel: +385 (0)31 221 113
  Fax: +385 (0)40      Fax: +385 (0)31 
e-mail: ksenija.strelec@udu-mz.hr   e-mail: boris.winkler@udu-obz.hr

 

Požeško-slavonska županija

 

Primorsko-goranska županija

  Dario Paić     Ljiljana Mataija Gulić
 

Voditelj Odjela za prosvjetu, kulturu, rad, zdravstvo i socijalnu skrb

    Upravna savjetnica
 

Služba za društvene djelatnosti

    Služba za zajedničke poslove
  Županijska 11, 34000 Požega     Riva 10, 51 000 Rijeka
  Tel: +385 (0)34 290 167     Tel: +385 (0)51 354 338
  Fax: +385 (0)34 290 127     Fax: +385 (0)51 354 221

e-mail: dpaic@udu-pozega.hr

  e-mail: ljiljana.mataija@udu-pgz.hr

 

Sisačko-moslavačka županija

 

Splitsko-dalmatinska županija

  Mira Grgić     Ines Grubišić
  Voditeljica Odsjeka za upravno-stručne i materijalno- financijske poslove      
  Ured državne uprave
Služba za zajedničke poslove 
    Ured državne uprave
  S. i A. Radića 36, 44000 Sisak     Kralja Zvonimira 81, 21210 Solin
  Tel: +385 (0)44 500 004     Tel: +385 (0)21 210 925
  Fax: +385 (0)44 521 821     Fax: +385 (0)21 210 144
e-mail: mira.grgic@udu-smz.hr  

e-mail: udusolin@email.t-com.hr

 

Šibensko-kninska županija

 

Varaždinska županija

  Renata Jurić-Paić     Gordana Novosel
         
  Ured državne uprave      Ured državne uprave
  Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik     Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin
  Tel: +385 (0)22 244 277     Tel: +385 (0)42 394 106
  Tel/fax:+385 (0)22      Fax: +385 (0)42 211 722
e-mail: renata.juric.paic@udu-skz.hr  

e-mail: pravna1@uduvz.hr

 

Virovitičko-podravska županija

 

Vukovarsko-srijemska županija

  Ivia Lovreković     Hilda Baumschabel
         
  Ured državne uprave     Ured državne uprave 
  Trg Lj. Patačića 1, 33000 Virovitica     Županijska 11, 32000 Vukovar
  Tel: +385 (0)33 743 102     Tel: +385 (0)32 492 058
  Fax: +385 (0)33      Fax: +385 (0)32 
e-mail: lovrekovic.ivia@uduvpz.hr   e-mail: hildab@udu-vsz.hr

 

Zadarska županija

 

Zagrebačka županija

  Dorjana Morožin     Mara Antunović, dipl.iur.
  Voditeljica Ispostave - upravna savjetnica za opću upravu     Upravna savjetnica za hrvatske branitelje
  Ispostava Benkovac     Služba za društvene djelatnosti
  Trg domovinske zahvalnosti 5
23420 Benkovac
    Trg Josipa Jurja trossmayera 4
10000 Zagreb
  Tel: +385 (0)23 681 522     Tel: +385 (0)1 6345 144
  Fax: +385 (0)23 681 440     Fax: +385 (0)1 6345 235
e-mail:  benkovac@udu-zz.hr
             dmorozin@gmail.com 
  e-mail:mara.antunovic@uduzz.hr