Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje udruga u Radnu skupinu za izradu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Slika /slike/Tematske fotografije/1. pravo na pristup.jpg

Temeljem članka 18., stavak  2. (točka 4. i točka 8.)  Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, br. 82/08)  Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH objavljuje
           
Javni poziv za dostavu iskaza interesa  i podnošenja prijedloga za imenovanje udruga u Radnu skupinu za izradu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Pozivaju se udruge koje sukladno statutarnim odredbama aktivno djeluju u području ravnopravnosti spolova i promicanju prava žena da podnesu iskaz interesa za  imenovanje u članstvo Radne skupine za izradu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Ovaj poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ureda za ravnopravnost spolova, a prijedlozi će se zaprimati do 6. ožujka 2017. godine.
 
Svi prijedlozi trebaju sadržavati sljedeću dokumentaciju:
  1. Izvadak iz Registra udruga Ministarstva uprave iz kojeg je vidljivo da udruga najmanje pet godina aktivno djeluje u području ravnopravnosti spolova i promicanja prava žena i da je statut udruge  u cijelosti usklađen sa Zakonom o udrugama (Narodne novine, br. 74/14)
  2. Statut udruge
  3. Motivacijsko pismo  uz obrazloženje iskaza interesa i kratak opis  do sada provedenih aktivnosti u području ravnopravnosti spolova uz naznaku internetske poveznice
  4. Životopis predloženog člana/članice udruge
 
Prijave se s navedenim prilozima podnose Uredu za ravnopravnost spolova, s naznakom „Javni poziv za dostavu iskaza interesa  i podnošenja prijedloga za imenovanje udruga u Radnu skupinu za izradu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2017. do 2020. godine."
Prijave se u dva primjerka putem pošte šalju na adresu  -  Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, Mesnička 23, 10000 Zagreb, ili osobno dostavom u tajništvo Ureda u uredovno vrijeme od 8.30 do 16.30 sati.
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se uzeti u razmatranje.  Članovi/ice Radne skupine  ne ostvaruju pravo na naknadu za svoj rad u Radnoj skupini.
Odabir u Radnu skupinu do pet udruga koje se bave promicanjem ravnopravnosti spolova, koordinirat će Ured za ravnopravnost spolova u suradnji s imenovanim predstavnicima/cama tijela državne uprave. Po završenom odabiru udruge će putem internetske stranice Ureda za ravnopravnost spolova biti obaviještene o imenovanju predstavnika/ca udruga u Radnu skupine za izradu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2017. do 2020. godine.
 
 

Pisane vijesti