Obilježavanje međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

  • Autonomna ženska kuća Zagreb organizira okrugli stol koji će se održati 21.11.2014. (petak) od 10-13 sati u velikoj dvorani Gradske Skupštine, Ćirilometodska 5, na temu: Da li novi zakoni štite žene od nasilja ili ih dodatno strukturalno viktimiziraju?“. Okrugli stol održava se u partnerstvu sa Gradom Zagrebom povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Na okruglom stolu će govoriti: Margareta Mađerić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, Sanja Nola, pomoćnica ministra pravosuđa, Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica AŽKZ-a, Gordana Sobol, saborska zastupnica i Mirjana Ferić Vac, predsjednica Savjeta socijaldemokratskog foruma žena SDP.
  • Udruga S.O.S. Virovitica, u partnerstvu s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije organizira predavanje na temu „Usklađenost zakonodavstva Republike Hrvatske s Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“ koje će se održati 24. studenog 2014. godine s početkom u 13 sati u prostorijama Obiteljskog centra Virovitica. Predavačica će biti Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda i predsjednica Nacionalnog tima za suzbijanje nasilja u obitelji. Predavanje je posvećeno Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a cilj mu je jačanje kapaciteta predstavnika/ica institucija i nevladinih organizacija s područja Virovitičko-podravske županije kako bi bili uspješniji u radu na problematici nasilja nad ženama.
  • Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku pod pokroviteljstvom župana osječko-baranjskog dr.sc. Vladimira Šišljagića, a u suradnji s Policijskom-upravom osječko-baranjskom, Županijskim timom za prevenciju obiteljskog nasilja Osječko-baranjske županije, Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije i Udrugom Legra u sklopu aktivnosti kojima se obilježava 25.11. – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama organizira Večer bijele vrpce koja će se održati 24.11.2014. god.  s početkom u 19h u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku.
  • Odbor za ravnopravnost spolova Grada Bjelovara u ponedjeljak, 24. studenoga 2014. godine organizira javno predavanje "Djelovanje Udruge "Iris" u pružanju zaštite i skrbi ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja" i „ Nasilne veze su bez veze“, prezentacija projekta i rezultata istraživanja u 14.00 sati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar.
  • Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Varaždin - Podružnica Obiteljski centar Varaždinske županije i Policijskom upravom Varaždinskom organiziraju tematsko predavanje na temu: "Nasilje u obitelji – pogled iz perspektive mladih" koje će se održati 25. studenog 2014. godine (utorak), s početkom u 12:00 sati u Skupštinskoj dvorani Županijske palače, Franjevački trg 7, Varaždin.
  • Hrvatski savez udruga invalida rada će obilježiti „Međunarodni dana borbe protiv nasilja nad ženama“ 25. studenog 2014. godine na Tržnici Jarun u 10,00 sati.
  • Udruga žena Vukovar u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje PS Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Vukovar i Vukovarsko – srijemskom županijom kao suradnicima, osigurala je održavanje okruglog stola s predstavnicima institucija koje rade s ženama žrtvama nasilja u Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz program Podrška ženama u nepovoljnom društvenom položaju koji finacijski podržava Ministarstvo socijalne politike i mladih Vlade RH. Okrugli stol će se održati 25. studenog 2014. godine u Velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru s početkom u 10.30 sati.Tema okruglog stola je obilježavanje Međunarodnog dana suzbijanja nasilja nad ženama. Obilježavanje dana je planirano kao radni sastanak svih institucija koje rade na ovom problemu  uz iznošenje statističkih podataka za ovu godinu, problemi u radu i mogućnosti za poboljšanje rada između dionika.


Najave