Objavljeno Godišnje izvješće Vijeća Europe o primjeni Strategije ravnopravnosti spolova 2018.- 2023.

Slika /slike/logo i baneri/VE.jpg

Vijeće Europe objavilo je svoje Godišnje izvješće o primjeni Strategije ravnopravnosti spolova od 2018. do 2023., za 2018. godinu. Kako bi procijenila napredak u implementaciji Strategije, Komisija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe redovno prati postignute rezultate te godišnje izvješće predstavlja Odboru ministara.

Republika Hrvatska, kao i druge zemlje članice Vijeća Europe, svake godine priprema nacionalno izvješće sukladno sljedećim ciljevima Strategije:
  • Sprečavanje i borba protiv rodnih stereotipa i seksizma; 
  • Sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji; 
  • Osiguravanje ravnopravnog pristupa žena pravosuđu; 
  • Postizanje ravnoteže u zastupljenosti žena i muškaraca pri donošenju odluka u političkom i javnom sektoru; 
  • Zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila; 
  • Uvođenje načela ravnopravnosti spolova u cjelokupnu politiku i mjere.

Podaci navedeni u nacionalnom izvješću o provedbi mjera i aktivnosti za primjenu Strategije, sastavni su dio ovog Godišnjeg izvješća. Sve aktivnosti provedene s ciljem promicanja rodne ravnopravnosti od strane zemalja članica u 2018. godini, usklađene su sa standardima i pravnim alatima Vijeća Europe. 
Tekst Godišnjeg izvješća možete preuzeti na: Godišnje izvješće Vijeća Europe o primjeni Strategije ravnopravnosti spolova 2018.- 2023.


Pisane vijesti