Sastanak Skupine visoke razine Europske komisije za uvođenje rodno osviještene politike (HLG)

  • Slika /slike/URS slike - 2019/Bukurest 182019.jpg
  • Slika
  • Slika

U Bukureštu se, u svojstvu države predsjedateljice Vijećem EU, 18. i 19. veljače održao redoviti sastanak Skupine visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike Europske komisije (High level group for gender mainstreaming – HLG, u organizaciji Europske komisije. Na sastanku je sudjelovala Tamara Šterk, savjetnica u Uredu, kao zamjenica članice HLG, ravnateljice Ureda mr.sc. Helene Štimac Radin.

Na radnom sastanku u jutarnjim satima predstavnici/e aktualnih država predsjedateljica (Rumunjske, Finske i Hrvatske) te zadnje države u mandatu prethodnog predsjedanja (Austrije) su s predstavnicima Europske komisije, Vijeća Europske unije i Europskog instituta za ravnopravnost spolova raspravljali o temama pojedinačnih predsjedanja te dogovarali sadržaj konferencija koje su održane i planiraju se organizirati tijekom 18 mjeseci, od 1.1.2019. do 1.7.2020. godine. 

Sastanak HLG je otvorio Marius-Constantin Budai, ministar rada i socijalne pravde koji je govorio o različitim aktivnostima za vrijeme predsjedanja Rumunjske Vijećem EU te je naglasak stavio na mobilnost radne snage, socijalnu zaštitu i zaštitu na radu. Gratiela Draghici, državna tajnica Nacionalne agencije za jednake mogućnosti žena i muškaraca pozdravila je prisutne prigodnim govorom te ukazala na nedavne promjene zakonodavstva kojim se želi unaprijediti stanje u području ravnopravnosti spolova.

Nakon što je predstavnica Austrije izvijestila o rezultatima austrijskog predsjedanja, Rumunjska je iznijela osnovne prioritete u području ravnopravnosti spolova te plan održavanja događanja. Isto je učinila i predstavnica Finske, a potom je savjetnica u Uredu izvijestila o prioritetima u području ravnopravnosti spolova za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU. Hrvatski prioriteti usklađeni su s općom temom Trio predsjedanja i odnose se na rodno osjetljiv pristup tržištu rada. Izvijestila je prisutne također  i o datumima održavanja sastanka HLG i međunarodne konferencije u Zagrebu krajem siječnja   2020. Predstavnica EK obavijestila je članove/ice HLG da će svečano potpisivanje Trio deklaracije o ravnopravnosti spolova od strane predstavnika  vlada  Rumunjske, Finske i Hrvatske, biti organizirano za vrijeme održavanja sastanka EPSCO Vijeća u Bruxellesu 15. ožujka 2019.

Tema o kojoj se prioritetno raspravljalo na sastanku HLG odnosila se na jaz u plaćama između žena i muškaraca. Predstavljeno je istraživanje EIGE-a, EK je iznijela svoja zapažanja, a predstavnici Njemačke, Francuske i Irske iznijeli su primjere dobre prakse o uklanjanju jaza u plaćama, nakon čega se razvila rasprava o učinkovitim mjerama za uklanjanje jaza u plaćama u državama članicama.

Predstavljano je i mišljenje koje je izradila radna skupina u okviru Savjetodavne skupine za jednake mogućnosti žena i muškaraca Europske komisije „Budućnost politika ravnopravnosti spolova nakon 2019.“  

U okviru teme promicanja ravnopravnosti spolova i ženskih prava u svijetu, bilo je riječi o sljedećem, 63. sastanku UN Komisije za status žena koja se održava od 11. do 22. ožujka u New Yorku. Tom prilikom je Rumunjska izvijestila o organiziranju nekoliko sastanaka ministara, a ostale države članice o različitim side-eventima koje organiziraju samostalno ili u suradnji s drugim državama.

Pisane vijesti