Predstavljene Preporuke za bolje praćenje ženskog sporta u elektroničkim medijima

Slika /slike/URS slike - 2019/aem okrugli stol preporuke.jpg

Preporuke za bolje praćenje ženskog sporta u elektroničkim medijima predstavljene su 7. ožujka 2019., u organizaciji Agencije za elektroničke medije, u Napretkovom kulturnom centru. U diskusiji su sudjelovali autorice i autori Preporuka – sportska novinarka Romana Eibl, Dea Redžić i Marin Šarec, te potpredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora Morana Paliković Gruden i ravnateljica hrvatskog sportskog muzeja Danira Bilić. Skup je moderirala Anita Malenica, članica Vijeća za elektroničke medije. 

Dokument sadrži 11 preporuka medijima, 7 preporuka za sportske saveze i klubove te više od 40 stranica analize, povijesnog pregleda nejednakosti ženskog sporta u odnosu na muški, ali i niz zanimljivih statističkih podataka. U raspravu su se uključili mediji, članovi sportskih klubova i saveza razmjenjujući svoja iskustva i savjete na temu ženskog sporta u elektroničkim medijima. Zaključeno je da su mediji, posebice oni elektronički, najvažniji u kreiranju odnosa prema ženskog sportu i prevladavanju rodnih stereotipa. Oni imaju najviše utjecaja na gledatelje i navijače kada je riječ o povećanju zanimanja za ženski sport. Na njima je, stoga, i velika odgovornost za budućnost ženskog sporta i poboljšanje statusa športašica u zajednici.

Predstavnik Ureda za ravnopravnost spolova pozdravio je u ime Ureda donošenje Preporuka te je upoznao je sudionice i sudionike s radom Ureda na temu žena u sportu te s doprinosom Ureda na izradi Preporuka za bolje praćenje ženskog sporta u elektroničkim medijima. Ured je aktivno sudjelovao u izradi Preporuka te su u Preporuke uvrštene izmjene predložene od strane Ureda. Naglašeno je da je Ured još 2011. godine, u Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova 2011.-2015., po prvi puta uvrstio cilj unaprijeđenja položaja žena u športu i tri mjere: „Povećat će se udio žena u upravljačkim strukturama športskih saveza i drugih športskih organizacija sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova; Preispitat će se postojeći zakonodavni okvir i unaprijediti modeli za praćenje statističkih podataka o položaju žena u športu, s ciljem suzbijanja izravne i neizravne diskriminacije; Športašicama će se osigurati jednaka dostupnost športske infrastrukture, kako u vremenu korištenja tako i u kvaliteti, te dostupnost stručnog usavršavanja, osposobljavanja i zapošljavanja u športu“.

Također, istaknuto je da će se u Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova 2019.-2022., pored dosadašnjih mjera, uvrstiti dodatna mjera na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora vezana uz poticanje žena za uključivanje u sport. Predstavnik Ureda je podsjetio okupljene i da je Ured u ožujku 2018. potpisao Sporazum o suradnji na projektu „Za veću vidljivost ženskih sportova u elektroničkim medijima“. Sudionici i sudionice su obavješteni da je Ured tiskao i preveo i Preporuku CM/Rec (2015)2 Odbora ministara/ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u sportu i publikaciju „Dostupnost športskih aktivnosti djevojčicama i ženama“ koju su sudionici i sudionice imali priliku dobiti na samom događanju.

Ured je i u suradnji sa Središnjim državnim uredom za šport, u organizaciji Proširenog djelomičnog sporazuma o športu (EPAS), te u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe sudjelovao na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Rješavanje pitanja nejednakosti u športu - položaj žena na rukovodećim pozicijama i sprječavanje nasilja nad ženama u športu“, koja se održala u Zagrebu, 25. listopada 2018. godine kao dio zajedničkog projekta Vijeća Europe i Europske komisije "ALL IN: Towards gender balance in sport".
  
Tekst Preporuka možete preuzeti na ovoj poveznici

Pisane vijesti