Odbor ministara VE usvojio Preporuku za prevenciju i borbu protiv seksizma

Slika /slike/Tematske fotografije/slika.jpg

Kao odgovor na #MeToo pokret i slične pokrete koji skreću pažnju javnosti na seksizam prisutan u društvu, Odbor ministara VE usvojio je Preporuku za prevenciju i borbu protiv seksizma.

Navedena preporuka prvi je dokument ikada koji sadrži dogovorenu međunarodnu definiciju seksizma i naglašava kako je seksizam manifestacija „povijesno nejednakih odnosa moći“ između žena i muškaraca, što posljedično dovodi do diskriminacije.

Osnovni cilj ove Preporuke jest rješavanje problema seksizma, problema s kojim se svakodnevno susreću žene, ali i muškarci te ističe povezanost seksizma i nasilja nad ženama i djevojčicama.
Preporuka definira i opsežan popis mjera za suzbijanje seksizma, ali i navodi područja u kojima se on manifestira: od oglašavanja i medija, zapošljavanja, sektora pravosuđa, obrazovanja, sporta…

Dokument osobito nastoji rasvijetliti što je seksističko ponašanje kako bi se lakše identificiralo i riješilo te predlaže načine pomoću kojih se to može učiniti. Od država članica, Preporuka traži da prate napredak u provedbi njegovih smjernica, kao i da Komisiju za ravnopravnost spolova VE (GEC) izvješćuju o poduzetim mjerama i postignutom napretku.

Tekst Preporuke izradila je Radna skupina, osnovana u okviru GEC-a, u kojoj je, uz predstavnike/ce 15 država članica VE, sudjelovala i predstavnica Ureda za ravnopravnost spolova.
Tekst Preporuke za prevenciju i borbu protiv seksizma možete preuzeti na sljedećoj poveznici:https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168093b26a 

Pisane vijesti