Projekt HELPLINE – studijska posjeta nacionalnim telefonskim linijama i institucijama u Slovačkoj i Austriji

  • Slika /slike/URS slike - 2019/Bratislava 032019/Bratislava 2.jpeg
  • Slika
  • Slika

U sklopu projekta HELPLINE, financiranog od strane Rights, Equality and Citizenship programa Europske unije, a čiji je nositelj udruga B.a.B.e., pomoćnica ravnateljice Ureda Gordana Obradović Dragišić sudjelovala je u nizu sastanka organiziranih u okviru studijske posjete institucijama u Bratislavi i Beču. 

Zajedno s projektnim partnerima iz Policijske i Pravosudne akademije, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima kao i volonterkama iz Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, delegacija iz Hrvatske se sastala s predstavnicama Institute for Labour and Family Research te Coordinating Methodological Centre for Gender Based and Domestic Violence iz Bratislave.
U okviru Instituta djeluje slovačka nacionalna linija za žene žrtve nasilja koja radi 24 sata. Također, bili su organizirani i sastanci u Ministarstvu rada, socijalnih pitanja i obitelji te Ministarstvu pravosuđa.

Drugi dan delegacija je posjetila institucije u Beču odnosno Women’s Emergency Helpline Frauennotruf Grada Beča te Udrugu austrijskih autonomnih ženskih skloništa (AÖF) i Žensku telefonsku liniju. Popodne je održan sastanak s predstavnicom Ministarstva za žene, obitelj i mlade koje je od 2018. godine dio Saveznog ureda Republike Austrije (Federal Chancellery). Prilikom posjete imali smo priliku razmijeniti iskustva te usporediti načine funkcioniranja institucija u Slovačkoj i Austriji.
 

Pisane vijesti