Usvojena Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi

Slika /slike/Tematske fotografije/direktiva.jpg

Europski parlament usvojio je Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU.

Navedenom Direktivom poboljšava se usklađivanje poslovne i privatne sfere života građanki i građana EU kao i opći položaj žena na tržištu rada. Direktiva propisuje minimum koje zemlje članice moraju zadovoljiti, a za očeve predviđa obveznih deset dana plaćenog očinskog dopusta prilikom rođenja djeteta, kao i dva mjeseca neprenosivog plaćenog roditeljskog dopusta.

Za zaposlene osobe koje radi teškog zdravstvenog stanja njeguju člana obitelji ili osobu koja u kućanstvu živi s njima, prema Direktivi, predviđeno je pet dana plaćenog dopusta godišnje. Također, zaposleni roditelji ili osobe koje skrbe o bliskoj osobi mogli bi zatražiti i prilagodbu radnih uvjeta, uključujući, gdje je to moguće i rad na daljinu ili fleksibilne radne uvjete, a poslodavci će morati uzeti u obzir i posebne potrebe roditelja djece s invaliditetom ili dugotrajnom bolešću te potrebe samohranih roditelja.

Ovom Direktivom postiže se i veća razina rodne ravnopravnosti u društvu i bolje podjele odgovornosti između muškaraca i žena što će posljedično izvršiti pozitivan utjecaj i na smanjivanje rodnog jaza u plaćama te mirovinama. Cilj Direktive je i veće sudjelovanje žena na tržištu rada i ostvarivanja punog potencijala i njihove financijske neovisnosti. Direktiva će na snagu stupiti krajem travnja, a rok u kojem je zemlje članice moraju početi primjenjivati je tri godine.

Pisane vijesti