ODRŽANA POLUDNEVNA RADIONICA U GERONTOLOŠKOM CENTRU MAKSIMIR

U Gerontološkom centru Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir u Zagrebu održane su dvije radionice sa ženama treće životne dobi, na temu nasilja nad ženama i seksualnog nasilja nad ženama 09. i 10. ožujka 2015. godine. Radionice su vodile članice Ženske sobe Paula Zore i Laura Marković, uz podršku Lorete Španjol Bubalo, koordinatorice zdravstvenih programa Gerontološkog centra.

Sudionice radionica bile su volonterke i korisnice usluga Gerontološkog centra koje se svakodnevno susreću sa velikim brojem starijih osoba i upućene su u njihove specifične probleme.

Osobe treće životne dobi su ranjiva populacija u riziku od socijalnog isključivanja, predrasuda i nasilja. Statistički podaci pokazuju da između 2% i 10% starijih osoba doživi neki oblik zlostavljanja i zanemarivanja, a najčešće je riječ o nasilju u obitelji (Elder abuse prevalence and incidence, 2005.;  Lachs i Pillemer,  2004.; Yan i Tang, 2001.; prema Rusac, 2006.). Nadalje, starije osobe – žrtve nasilja rijetko prijavljuju nasilje koje im se događa. Oni mogu osjećati sramotu i strah, ne priznavati da njihovi bližnji s njima loše postupaju, kriviti sebe za to što im se događa, biti osamljeni, misliti da se to događa samo njima, bojati se posljedica ako otkriju svoju situaciju i misliti da im se ne može pomoći.

Poludnevna radionica je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“My Voice against Violence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji s dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava  i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Izvor: Ženska soba – Centar za seksualna pravaPisane vijesti | Projekt "Moj glas protiv nasilja"