Održani izbori za EU parlament

Slika /slike/URS slike - 2019/EU parlament.jpg

Izbori članova/ica u Europski parlament održani su 26. svibnja 2019. godine. Na ukupno 33 kandidacijske liste u Republici Hrvatskoj ukupno je bilo 396 kandidata/kinja, od čega 40,9% žena (162).

Nakon provedenih izbora, prema službenim podacima Državnog izbornog povjerenstva, Republiku Hrvatsku će u EU parlamentu predstavljati 5 žena i 7 muškaraca, čime udio žena iznosi 41,6%.

Napominjemo da će dvanaesta izabrana osoba, u ovom slučaju žena, funkciju EU zastupnice početi obnašati nakon istupanja Velike Britanije iz EU. Na prethodnim izborima za EU parlament, održanima 2014. godine,  na 11 mjesta iz Republike Hrvatske izabrano je 6 žena i 5 muškaraca te je udio izabranih žena iznosio 54,5%.

Pisane vijesti