Pomoćnica ravnateljice sudjelovala na fokus grupi projekta „HELPLINE“

Slika /slike/URS slike - 2019/babe fokus grupa.jpg

U sklopu projekta How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) financiranog sredstvima Europske unije u okviru programa Rights, Equality and Citizenship održana je fokus grupa, 24. listopada u prostorijama Kuće ljudskih prava.

Na fokus grupi je sudjelovala pomoćnica ravnateljice Ureda Gordana Obradović Dragišić koja je napomenula da je Ured izradio Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja koji je dostupan i u elektronskom obliku na web stranicama Ureda, a u kojem su precizno opisane zadaće svih tijela.

Cilj fokus grupe bio je detektirati probleme unutar sustava podrške ženama žrtvama nasilja iz perspektive stručnih osoba koje se bave problematikom rodno uvjetovanog nasilja. Sudionici/e su razmijenili svoja osobna iskustva u radu te ukazali na postojeće probleme kao i pozitivne promjene nastale u posljednjih nekoliko godina.

Fokus grupu organizirala je nositeljica projekta udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. a projekt se provodi u partnerstvu s Uredom za ravnopravnost spolova, Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Policijskom akademijom, Pravosudnom akademijom te Institutom za rad i obiteljska istraživanja iz Slovačke.

Voditeljica projekta udruge B.a.B.e. najavila je i ostale aktivnosti u okviru projekta koje uključuju skoru kampanju u okviru 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja, kojom se diljem svijeta svake godine obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama - 25. studeni.

Pisane vijesti