Ravnateljica na konferenciji „Žene u svijetu rada: Razvoj poduzetničkih inicijativa i modela zapošljavanja“

Ravnateljica Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin sudjelovat će na konferenciji „Žene u svijetu rada: Razvoj poduzetničkih inicijativa i modela zapošljavanja“ koja će se održati 9. prosinca 2015. godine s početkom u 10 sati u Kući Europe te će održati izlaganje na panelu „Prilike za žene poduzetnice i one koje to tek žele postati“.
 
Konferencija je završna aktivnost projekta „Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada“ kojeg provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu s Udrugom žena HERA Križevci  i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“. Cilj projekta je osnažiti  partnerske organizacije za pružanje socijalnih usluga i unaprijediti provedbu programa socijalnih usluga u Gradu Zagrebu, Koprivničko križevačkoj županiji, Požeško slavonskoj županiji i Krapinsko zagorskoj županiji kroz edukaciju, umrežavanje, i promociju pružanja socijalnih usluga.
 
Na konferenciji će bit prezentirani rezultati projekta te preporuke za unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga za žene koje se namjeravaju (samo)zaposliti donesene na osnovu analize provedene u okviru projekta.
 

Najave