Ravnateljica na Radionici o ulozi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u jačanju poduzetništva žena

Ravnateljica Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin održati će uvodni govor na Radionici o ulozi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u jačanju poduzetništva žena koja će se u organizaciji Ministarstva poduzetništva i obrta i Inicijative za održivi rast - GTF održati 13. svibnja 2015. godine, s početkom u 10,30 sati u Hotelu International, Miramarska 24, Zagreb.

Ministarstvo poduzetništva i obrta predstavit će Strategiju razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a cilj Radionice je utvrditi mogućnosti jačanja poduzetništva žena kroz provedbu mjera i aktivnosti predviđenih u Akcijskom planu za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena s jedne strane, a u skladu s potrebama i mogućnostima na razini županija s druge strane.  

Radionici će prisustvovati Therese Murphy i Maurizio Mosca iz Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE), kao i predstavnici/e hrvatskih i europskih institucija koji kroz svoje aktivnosti sudjeluju u jačanju poduzetništva žena. Na Radionicu su pozvani predstavnici/e županija i Grada Zagreba te se očekuje njihovo aktivno sudjelovanje u predstavljanju aktivnosti koje su do sada poduzete u cilju jačanja poduzetništva žena na razini svake županije, kao i u predstavljanju planova za provedbu mjera i aktivnosti u predstojećem razdoblju.Najave